دانلود کاتالوگ محصولات ورتینا

 

در بخش دانلود کاتالوگ محصولات ورتینا در وب سایت پایاتل شما می توانید کاتالوگ های ورتینا اعم از تکنولوژی تحت شبکه (IP) و TORBU HD-TVI  را دانلود کنید.

دانلود این کاتالوگ ها و دیتا شیت های تخصصی به شما این امکان را می دهد که حداکثر اطلاعات را از دوربین های مداربسته و ضبط تصاویر ورتینا داشته باشید.

برای دانلود هر یک از کاتالوگ ها  پس از انتخاب تکنولوژی و نوع  ، بروی نام محصول مورد نظر کلیک کنید تا آنها بهره مند شوید.

 

دانلود کاتالوگ محصولات ورتینا VERTINA

  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته دام تحت شبکه (IP) ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته بولت تحت شبکه (IP) ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته صنعتی (BOX ) تحت شبکه (IP) ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته اسپید دام تحت شبکه (IP) ورتینا
  • دانلود کاتالوگ ضبط تصاویر ( NVR )  تحت شبکه (IP) ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته دام TORBU HD-TVI ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته بولت  TORBU HD-TVI ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته صنعتی TORBU HD-TVI ورتینا
  • دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته اسپید دام TORBU HD-TVI ورتینا
  • دانلود کاتالوگ ( DVR ) ضبط تصاویر TORBU HD-TVI ورتینا

دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته IP (تحت شبکه) ورتینا


دانلود کاتالوگ دوربین های مداربسته HD-TVI ورتینا