دیکشنری و اصطلاحات دوربین مداربسته ، شما می بایست برای اطلاع از نوع عملکرد مناسب دوربین های مداربسته خود و یا هنگام خرید با برخی از اصطلاحات تخصصی دوربین مداربسته آشنا باشید . این امر به شما کمک می کنید دوربین مناسبی را انتخاب کرده و هنگام تنظیم تصاویر در دوربین هایی که قابلیت تنظیم منو را دارند بتوانید بهترین عملکرد را تنظیم نمایید.
دوربین های مداربسته تحت شبکه یا همان ای پی با توجه به کارایی هایی که دارند طبقه بندی شده و طبیعتا قیمت های متفاوتی را نیز دارند که شما می توانید با توجه به امکان و نیازی که دارید با شناخت روی دیکشنری و اصطلاحات دوربین مداربسته مدل مورد نظر خود را انتخاب نمایید که موجب می گردد در هزینه شما صرفه جویی قابل توجهی بشود .

کاربرد اصطلاحات دوربین مداربسته

  • آشنایی با مفاهیم
  • آشنایی با تکنلوژی استفاده شده در دوربین
  • اطلاع از مشخصات فنی دوربین
  • سهولت در تنظیم