دستگاه سانترال پاناسونیک ، مرکز مخابراتی جهت استفاده شرکت ها و ارگان های کوچک و بزرگ می باشد که این امکان را فراهم می سازد که بدون هزینه پرسنل با یکدیگر ارتباط داخلی داشته باشندو شما قادر خواهید بود با توجه به نیاز کاربران به آنان دسترسی های لازم جهت امکان استفاده از خطوط شهری ،مدت زمان مجاز برای مکالمه ،دسترسی به تماس با تلفن همراه و غیره را تعیین و برنامه ریزی نمایید.
امروزه این دستگاه برای همه شرکت ها به عنوان امری ضروری و لازم بحساب می آید و استفاده از آن با توجه به اینکه بیشترین ارتباط بین شما و همکاران و مشتریان از طریق تلفن صورت می پذیرد را راحت تر می نماید.دستگاه سانترال پاناسونیک در مدل های مختلف با امکانات خاص خود باعث شده که شما بتوانید با توجه به نیاز خود از کارت ها و امکانات جانبی آن استفاده نمایید.

سانترال پاناسونیک به سری های ذیل تقسیم بندی می گردند

  • سانترال پاناسونیک TDE
  • سانترال پاناسونیک TDA
  • سانترال پاناسونیک NS
  • سانترال پاناسونیک TE824