کارت خطوط داخلی پاناسونیک

Showing 1–12 of 24 results

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

کارت 4 پورت داخلی هایبرید

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

کارت 8 پورت داخلی دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

کارت16 پورت داخلی دیجیتال

مقایسه
مقایسه
مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0143

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0143

کالر آیدی 8 خط با موزیک پشت خط

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0144

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0144

کارت دکت دارای 4 کانال مخصوص آنتن دکت

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت ۸ پورت داخلی هایپرید

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال