فیلتر براساس قیمت :

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

7,140,000 تومان
 • ۱۶ کانال داخلی آنالوگ همراه با آیدی CSLC16
 • قابل استفاده در باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک
 • قابل استفاده در باکس TDE200 / TDA200 پاناسونیک
 • قابل استفاده در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • پشتیبانی از خطوط آنالوگ
 • پشتیبانی از نمایشگر شماره
 • پشتیبانی صفحه نمایشگر در خطوط آنالوگ

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0174

5,355,000 تومان
 • ۱۶  پورت آنالوگ
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • قابلیت اتصال به سری TDA  دارد به جز سری TDA600
 • قابلیت اتصال به سری TDE  دارد به جز سری TDE600

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

5,040,000 تومان
 • به عنوان کارت داخلی ۱۶ تایی دیجیتال
 • دستگاههای سانترال مدل KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D
 • و مدل های TDE100/TDE200/TDE600
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
 • امکان بهره برداری تا ۳۶ داخلی دیجیتال با DXDP
 • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال
 • تمامی تلفن های سانترال دیجیتال مانند تلفن سانترال ۷۶۶۵ و سری KX-DT500- KX-DT33
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

4,410,000 تومان
 • به عنوان کارت داخلی ۱۶ تایی دیجیتال
 • کارت داخلی ۱۶ پورت دیجیتال با قابلیت DXDP
 • استفاده در دستگاههای سانترال مدل KX-NS500 / NS700 

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

4,147,500 تومان
 • به عنوان کارت داخلی ۴ تایی هایبرید(چند کاره)
 • مورد استفاده در دستگاههای سانترال مدل KX-NS500 / NS700 /NS300
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال و هایبرید و آنالوگ معمولی
 • امکان بهره برداری تا ۸ داخلی دیجیتال با DXDP

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5174

تماس بگیرید
 • MCSLC 16
 • کارت داخلی ۱۶ پورت آنالوگ با کالر آی دی
 • قابلیت پخش پیغام در حال انتظار
 • قابل نصب بر روی سانترال های :NS500 , NS700
 • نیازمند اسلت خالی در سانترال

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5173

تماس بگیرید
 • MCSLC 8
 • کارت داخلی ۸ پورت آنالوگ با کالر آی دی
 • قابلیت پخش پیغام در حال انتظار
 • قابل نصب بر روی سانترال های :NS500 , NS700

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

تماس بگیرید
 • به عنوان کارت داخلی ۸ تایی دیجیتال
 • کارت داخلی ۸ پورت دیجیتال با قابلیت DXDP
 • استفاده در دستگاههای سانترال مدل KX-NS500 / NS700 /NS300
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
 • امکان بهره برداری تا ۱۲ داخلی دیجیتال با DXDP 

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6178

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • قابلیت اتصال به سری TDE/TDA600
 • ۲۴پورت داخلی آنالوگ با کالر آیدی
 • پشتیبانی چراغ پیغام درخط آنالوگ
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • قابلیت اتصال به سری TDA 600
 • قابلیت اتصال به سری TDE ۶۰۰
 • قابلیت اتصال به سری TDA 620
 • قابلیت اتصال به سری TDE ۶۲۰

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6175

تماس بگیرید
 • ۱۶ پورت
 • کارت داخلی
 • دارای ۱۶ پورت داخلی آنالوگ با Message
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • قابلیت اتصال به سری TDA 600
 • قابلیت اتصال به سری TDE 600
 • قابلیت اتصال به سری TDA 620
 • قابلیت اتصال به سری TDE620
 • کارت آنالوگ با مشخصه فنی EMSLC16
 • پشتیبانی چراغ پیغام درخط آنالوگ

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6174

تماس بگیرید
 • ۱۶ پورت آنالوگ
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • عدم پشتیبانی چراغ پیغام در داخلی دیجیتال
 • عدم پشتیبانی صفحه نمایشگر در داخلی دیجیتال
 • قابلیت اتصال به سری TDA600
 • قابلیت اتصال به سری TDE600
 • قابلیت اتصال به سری TDA620
 • قابلیت اتصال به سری TDE620

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA1178

تماس بگیرید
 •  ۲۴ کانال داخلی آنالوگ ۲۴ MCSLC
 • کاربری تلفن های آنالوگ
 • دارای کالر آیدی و چراغ پیام
 • قابل استفاده در باکس TDA100D پاناسونیک
 • قابل استفاده در باکس DBP TDA100 پاناسونیک
 • قابل استفاده در باکس DBA TDA100 پاناسونیک
 • کارت همراه با کالر آی دی بروی تلفن های معمولی

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA1176

تماس بگیرید
۱۶ کانال داخلی آنالوگ SLT16 به همراه کالر آیدی برای داخلی های آنالوگ پشتیبانی چراغ پیغام در داخلی آنالوگ اشغال یک اسلات از فضای دستگاه قابل استفاده در باکس TDA100D پاناسونیک قابل استفاده در باکسDBP TDA100 پاناسونیک قابل استفاده در باکس DBA TDA100 پاناسونیک

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0175

تماس بگیرید
 • ۱۶  پورت آنالوگ
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه
 • پشتیبانی چراغ پیغام در داخلی آنالوگ
 • قابلیت اتصال به سری TDA دارد به جز سری TDA 600
 • قابلیت اتصال به سری TDE دارد به جز سری TDE 600
 • عدم پشتیبانی خطوط هایبرید
 • عدم پشتیبانی خطوط دیجیتال
 • عدم پشتیبانی از نمایشگر شماره

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

تماس بگیرید
 • قابلیت اتصال به سری TDA
 • قابلیت اتصال به سری TDE
 • پشتیبانی خط آنالوگ
 • کارت ۸ پورت داخلی آنالوگ
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

تماس بگیرید
 • به عنوان کارت داخلی ۸ تایی دیجیتال
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
 • امکان بهره برداری  دیجیتال با DXDP
 • دارای سرعت بالا
 • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال
 • تمامی تلفن های سانترال دیجیتال مانند تلفن سانترال ۷۶۶۵ و سری KX-DT500- KX-DT33
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه