دوربین مدار بسته HD-TVI اسپرادو

Showing 1–9 of 11 results

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4120

دوربین بولت اسپرادو STC-4120

TURBO HD 720p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4220

دوربین بولت اسپرادو STC-4220

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4225

دوربین بولت اسپرادو STC-4225

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4230

دوربین بولت اسپرادو STC-4230

FULL HD 1080p Vari-focal IR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4320

دوربین بولت اسپرادو STC-4320

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو STC-4325

دوربین بولت اسپرادو STC-4325

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه
دوربین دام اسپرادو STC-6120

دوربین دام اسپرادو STC-6120

Turbo HD 720p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام اسپرادو STC-6220

دوربین دام اسپرادو STC-6220

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام اسپرادو STC-6221دوربین دام اسپرادو STC-6221

دوربین دام اسپرادو STC-6221

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

برند

تکنولوژی