دوربین دام تحت شبکه ورتینا

Showing 1–12 of 41 results

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1190W

دوربین دام ورتینا VNC-1190W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1291W

دوربین دام ورتینا VNC-1291W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2161

دوربین دام ورتینا VNC-2161

1.3MP CMOS Network Mini Dome

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2170

دوربین دام ورتینا VNC-2170

1.3M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2270

2M VF IR Dome Network Camera

مقایسه