دوربین دام تحت شبکه ورتینا

Showing 10–18 of 40 results

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2270

2M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2371

3M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2471

4M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-4161S

دوربین دام ورتینا VNC-4161S

1.3MP WDR Indoor Dome Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-4162

دوربین دام ورتینا VNC-4162

1.3M EXIR Turret Network Camera

مقایسه