دوربین بولت HD-TVI ورتینا

Showing all 7 results

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3220

دوربین بولت ورتینا VHC-3220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3222

دوربین بولت ورتینا VHC-3222

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
عکس دوربین بولت ورتینا VHC-4220

دوربین بولت ورتینا VHC-4220

2MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه
تصویر دوربین بولت ورتینا VHC-4221

دوربین بولت ورتینا VHC-4221

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5220

دوربین بولت ورتینا VHC-5220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5230

دوربین بولت ورتینا VHC-5230

FULL HD 1080p Vari-focal IR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-6230

دوربین بولت ورتینا VHC-6230

FULL HD 1080p Outdoor Vari-focal EXIR Bullet

برند

تکنولوژی

رزولوشن تصویر