دوربین دام HD-TVI ورتینا

Showing all 6 results

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3240

دوربین دام ورتینا VHC-3240

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VHC-4260

دوربین دام ورتینا VHC-4260

2MP Ultra Low-Light EXIR Eyeball Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5260

دوربین دام ورتینا VHC-5260

FULL HD 1080p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5270

دوربین دام ورتینا VHC-5270

FULL HD 1080p Vari-focal IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-6260

دوربین دام ورتینا VHC-6260

FULL HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-6270

دوربین دام ورتینا VHC-6270

FULL HD 1080p Vari-focal EXIR Camera

برند

تکنولوژی

رزولوشن تصویر