موس فراسو FOM-1899 RF

تماس بگیرید
 • Farassoo Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • وزن: ۴۵ گرم
 • ابعاد: ۳۹*۷۲*۱۲۲ میلی متر

موس فراسو FOM-1880 RF

تماس بگیرید
 • Farassoo Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • وزن: ۸۰ گرم
 • ابعاد: ۳۹*۶۳*۱۱۶ میلی متر

موس فراسو FOM-1440 RF

تماس بگیرید
 • Farassoo Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • وزن: ۷۲ گرم
 • ابعاد: ۱۱۶*۶۷*۴۰ میلی متر

موس فراسو FOM-1348 RF

تماس بگیرید
 • Farassoo Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • وزن: ۶۰ گرم
 • ابعاد: ۳۵x70x100 میلی متر