فیلتر براساس قیمت :
برند

موس گیمینگ باسیم تسکو GM 790

868,000 تومان
 • Mouse TSCO
 • اتصال : با سیم
 • رابط : یو اس بی
 • نوع حسگر: OPTICAL
 • ضربه پذیری کلیدها: 50.000.000

موس تسکو TM 2018N

220,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۱۳۵ گرم
 • ابعاد: ۷۰٫۳*۱۳۵

موس گیمینگ باسیم تسکو TM 765GA

160,000 تومان
 • Mouse TSCO
 • اتصال : با سیم
 • رابط : یو اس بی
 • نوع حسگر : OPTICAL
 • تعداد کلید : 6 عدد

موس تسکو TM 212

77,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۰۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۷۰گرم
 • ابعاد:۱۰۹*۶۲*۳۵

موس تسکو TM 285

69,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: PS/2 Port
 • دقت: ۸۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۴۵ گرم
 • ابعاد: ۲۷*۵۴* ۱۰۵

موس تسکو TM 2021

185,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۳۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۱۲۴ گرم
 • ابعاد: ۳۵*۶۳*۱۲۵

موس تسکو TM 762G

175,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۱۵۷ گرم
 • ابعاد: ۱۳۵*۸۰*۴۰

موس تسکو TM 295

108,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: --
 • ابعاد: ۳۰*۷۰*۱۱۰

موس تسکو TM 278

99,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۱۰۰ گرم
 • ابعاد: ۴۲*۸۰*۱۱۵

موس تسکو TM 290

98,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۶۶ گرم
 • ابعاد: ۵۵٫۸*۳۷*۹۶٫۷

موس تسکو TM 286

92,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۸۰۰/۱۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۶۰گرم
 • ضربه پذیری کلیدها: تا ۳۰۰۰ کلیک

موس تسکو TM 287

85,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۶۷ گرم
 • ابعاد: ۱۱۵*۶۵*

موس تسکو TM 300

80,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۰۰۰ DPI
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • طول کابل: ۱٫۸ متر
 • ابعاد: ۱۰۶*۶۲*۳۹

موس تسکو TM 283

80,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: --
 • ابعاد: ۹۵*۹۶*۳۰

موس تسکو TM 264

74,000 تومان
 • TSCO Mouse
 • نوع اتصال: با سیم
 • نحوه اتصال: USB Port
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • طول کابل: ۱٫۵ متر
 • وزن: ۶۷ گرم
 • ابعاد: ۱۱۵*۶۵*۳۵