آل این وان ام اس آی Pro 24X-Core i5

 • i5(7200U)-1TB-23.8 Inch HD Black
 • حافظه RAM: ظرفیت ۸GB و یا ۴GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۲۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه: ۲۳٫۸ اینچ - نوع: IPS Grade Panel LED Backlight دقت: ۱۹۲۰×۱۰۸۰ FHD
 • امکانات: Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port

آل این وان ام اس آی Pro 24X-Core i3

 • i3(7100U)-1TB-23.8 Inch HD Black
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB و یا ۸GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۲۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه: ۲۳٫۸ اینچ - نوع: IPS Grade Panel LED Backlight دقت: ۱۹۲۰×۱۰۸۰ FHD
 • امکانات: Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port

آل این وان ام اس آی Pro 24X-Pentium

تماس بگیرید
 • Pentium(4415U)-4GB-1TB-23.8 Inch-HD Black
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۲۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه: ۲۳٫۸ اینچ - نوع: IPS Grade Panel LED Backlight دقت: ۱۹۲۰×۱۰۸۰ FHD
 • امکانات: Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 22E 7M-Core i5-4

تماس بگیرید
 • i5-4GB-1TB-21.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۴۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۲۱٫۵ اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۱۰۸۰*۱۹۲۰
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam

آل این وان ام اس آی Pro 20ET 7NC-Core i5

 • i5-1TB-2GB19.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۸GB یا ۴GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۲۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۱۹٫۵اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۹۰۰ × ۱۶۰۰ HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam

آل این وان ام اس آی Pro 20ET 7NC-Core i3

 • i3-1TB-2GB19.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB یا ۸GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۱۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۱۹٫۵اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۹۰۰ × ۱۶۰۰ HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam

آل این وان ام اس آی Pro 20ET 7NC-G4400-4

تماس بگیرید
 • G4400-4GB-1TB-2GB 19.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت 4GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 7200RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  19.5اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: 900 × 1600 HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam

آل این وان ام اس آی Pro 22E 7M-Core i3

 • i3-1TB-21.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB یا ۸GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۷۲۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۲۱٫۵ اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۱۰۸۰*۱۹۲۰
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam

آل این وان ام اس آی Pro 20EX 7M-Core i3-8

تماس بگیرید
 • i3-8GB-1TB-Intel 512MB 19.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت 8GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک
 • صفحه نمایش: اندازه:  19.5اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: 900 × 1600 HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 22ET 7NC-Core i7-8

تماس بگیرید
 • i7(7700)-8GB-1TB-2GB 21.5Inch Full HD
 • حافظه RAM: ظرفیت 8GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 5400RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  21.5 اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: 1080*1920
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 22ET 7NC-Core i5

 • i5(7400)-1TB-2GB 21.5Inch Full HD
 • حافظه RAM: ظرفیت ۸GB یا ۴ GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۵۴۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۲۱٫۵ اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۱۰۸۰*۱۹۲۰
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 22ET 7NC-Core i3

 • i3(7100)-1TB-2GB 21.5Inch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۸GB یا ۴GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۵۴۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۲۱٫۵ اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۱۰۸۰*۱۹۲۰
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 22ET 7NC-G4400

 • G4400-1TB-2GB 21.5Inch Full HD
 • حافظه RAM: ظرفیت ۴GB یا ۸GB- نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۵۴۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۲۱٫۵ اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۱۰۸۰*۱۹۲۰
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 20EDT 6QC-Core i7-8

تماس بگیرید
 • i7(6700)-8GB-2TB-4GB 19.5Inch Touch
 • حافظه RAM: ظرفیت 8GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: دو ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 5400RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  19.5اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: 900 × 1600 HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 20EDT 6QC-Core i7

 • i7(6700)-8GB-1TB-4GB 19.5Inch Touch
 • حافظه RAM: ظرفیت ۸GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: ۵۴۰۰RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  ۱۹٫۵اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: ۹۰۰ × ۱۶۰۰ HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam
 

آل این وان ام اس آی Pro 20EDT 6QC-Core i5-16

تماس بگیرید
 • i5(6400)-16GB-2TB-Intel 19.5Inch Touch
 • حافظه RAM: ظرفیت 16GB - نوع: DDR4
 • حافظه داخلی: ظرفیت: دو ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 5400RPM
 • صفحه نمایش: اندازه:  19.5اینچ - نوع: LCD Panel LED Backlight دقت: 900 × 1600 HD
 • امکانات: DVD-RW/Card Reader/Wi-Fi/HDMI Port/VGA Port/Webcam