آی دیتا

22 کالا

 • تصویر فلش مموری UV230تصویر فلش مموری UV230
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV230-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV220تصویر فلش مموری UV220
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV220-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 میلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV140تصویر فلش مموری UV140
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV140-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 43*16*8 ميلی متر وزن:4 گرم سایر ویژگی: مقاومت در برابر گرد و غبار/ضد خش/ضد اثر انگشت و لک
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV140تصویر فلش مموری UV140
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV140-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 43*16*8 ميلی متر وزن:4 گرم سایر ویژگی: مقاومت در برابر گرد و غبار/ضد خش/ضد اثر انگشت و لک
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV220تصویر فلش مموری UV220
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV220-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 میلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV230تصویر فلش مموری UV230
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV230-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV140تصویر فلش مموری UV140
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV140-16GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 43*16*8 ميلی متر وزن: 4 گرم سایر ویژگی: مقاومت در برابر گرد و غبار/ضد خش/ضد اثر انگشت و لک
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV320تصویر فلش مموری UV320
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV320-16GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 ميلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV330تصویر فلش مموری UV330
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV330-16GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV220تصویر فلش مموری UV220
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV220-16GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 میلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV230تصویر فلش مموری UV230
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV230-16GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV220تصویر فلش مموری UV220
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV220-8GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 8 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 سرعت انتقال اطلاعات: 480 مگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 میلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV140تصویر فلش مموری UV140
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV140-128GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 128 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 43*16*8 ميلی متر وزن:4 گرم سایر ویژگی: مقاومت در برابر گرد و غبار/ضد خش/ضد اثر انگشت و لک
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV320تصویر فلش مموری UV320
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV320-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 ميلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV320تصویر فلش مموری UV320
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV320-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 ميلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV320تصویر فلش مموری UV320
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV320-128GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 128 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 55*19.5*10.2 ميلی متر وزن: 7.9 گرم سایر ویژگی: ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV330تصویر فلش مموری UV330
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV330-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV330تصویر فلش مموری UV330
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV330-128GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری UV330تصویر فلش مموری UV330
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا UV330-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10گیگابیت بر ثانیه ابعاد: 9.5*22*55 ميلی متر وزن: 9.9 گرم سایر ویژگی: ضد خش و اثر انگشت/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری AI720تصویر فلش مموری AI720
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا AI720-32GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 32 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10 گیگابیت برثانیه ابعاد: 7.5*23.5*56 ميلی متر وزن: 11 گرم سایر ویژگی: قطر بسیار کم/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری AI720تصویر فلش مموری AI720
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا AI720-64GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 64 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10 گیگابیت برثانیه ابعاد: 7.5*23.5*56 ميلی متر وزن: 11 گرم سایر ویژگی: قطر بسیار کم/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
 • تصویر فلش مموری AI720تصویر فلش مموری AI720
  ADATA Flash Memory

  فلش مموری ای دیتا AI720-128GB

  تماس بگیرید
  ADATA Flash Memory ظرفیت: 128 گیگابایت نوع رابط: USB 3.1 سرعت انتقال اطلاعات: 10 گیگابیت برثانیه ابعاد: 7.5*23.5*56 ميلی متر وزن: 11 گرم سایر ویژگی: قطر بسیار کم/ساختار کشویی جهت سهولت استفاده
  نمایش سریع محصول
سوال در واتس آپ
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها