مشاهده همه 14 نتیجه

فیلتر براساس قیمت :
برند

موس بیسیم تسکو TM 665W

179,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۶ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۸۴*۶۰*۲۹

موس بیسیم تسکو TM 700W

166,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۰ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۹۸*۵۶*۳۱

موس بیسیم تسکو TM 685W

175,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: 1200 DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: 49.6 گرم
 • تعداد کلیدها: 3 عدد
 • ابعاد: 113*70*35

موس بیسیم تسکو TM 683W

173,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: 1000-1200-1600 DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن:48 گرم
 • تعداد کلیدها: 4عدد
 • ابعاد: 108*58*30

موس بیسیم تسکو TM 681W

169,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۰ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۹۸*۵۶*۳۱

موس بیسیم تسکو TM 660W

160,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۰ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۱۰۰*۵۰*۱۵

موس بیسیم تسکو TM 690W

147,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: 800 تا 1600 DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: 64.5 گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: 116*66*33

موس بیسیم تسکو TM 666W

146,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۲ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۱۰۲*۶۰*۳۴

موس بیسیم تسکو TM 668W

143,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۸ گرم
 • تعداد کلیدها: ۶ عدد
 • ابعاد: ۱۱۱*۶۳*۳۸

موس بیسیم تسکو TM 669W

142,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۴ گرم
 • تعداد کلیدها: ۴ عدد
 • ابعاد: ۱۱۷*۶۳*۳۲

موس بیسیم تسکو TM 667W

141,000 تومان
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۶۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۵۶ گرم
 • تعداد کلیدها: ۶ عدد
 • ابعاد: ۱۰۴*۶۶*۳۴

موس بیسیم تسکو TM 684W

تماس بگیرید
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: 800-1200-1600-2000-2400 DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: 89.5 گرم
 • تعداد کلیدها: 6 عدد
 • ابعاد: 120*81*43

موس بیسیم تسکو TM 682W

تماس بگیرید
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: 1200 DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن:53.5 گرم
 • تعداد کلیدها: 3 عدد
 • ابعاد: 98*60*37

موس بیسیم تسکو TM 662W

تماس بگیرید
 • TSCO wireless Mouse
 • نوع اتصال: بی سیم
 • نحوه اتصال: USB دانگل
 • دقت: ۱۲۰۰ DPI
 • فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز
 • وزن: ۴۷ گرم
 • تعداد کلیدها: ۳ عدد
 • ابعاد: ۹۵*۵۲*۳۰