دوربین مداربسته دام TURBO HD-TVI ورتینا

Showing 1–12 of 26 results

مقایسه
مقایسه
دوربین اسپید دام ورتینا VHC-2180

دوربین اسپید دام ورتینا VHC-2280

FULL HD1080p 23x IR Speed Dome Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3220

دوربین بولت ورتینا VHC-3220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3320

دوربین بولت ورتینا VHC-3320

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5220

دوربین بولت ورتینا VHC-5220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5230

دوربین بولت ورتینا VHC-5230

FULL HD 1080p Vari-focal IR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-6230

دوربین بولت ورتینا VHC-6230

FULL HD 1080p Outdoor Vari-focal EXIR Bullet

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-6330

دوربین بولت ورتینا VHC-6330

3MG Outdoor Vari-focal LENS EXIR Bullet

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3260

دوربین دام ورتینا VHC-2160

Turbo HD 720p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3160

دوربین دام ورتینا VHC-3160

TURBO HD 720p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3260

دوربین دام ورتینا VHC-3260

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3360

دوربین دام ورتینا VHC-3360

FULL HD 3 MP FIX EXIR Camera

برند

تکنولوژی

دسته های محصولات