دوربین مدار بسته دید در شب

Showing 1–12 of 92 results

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4120

دوربین بولت اسپرادو SHC-4120

1.3MP EXIR Bullet Network Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4124

دوربین بولت اسپرادو SHC-4124

1.3MP EXIR Bullet Network Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4130

دوربین بولت اسپرادو SHC-4130

1MP EXIR Bullet vary varifocal Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4132

دوربین بولت اسپرادو SHC-4132

1.3MP EXIR Bullet vary varifocal Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4133

دوربین بولت اسپرادو SHC-4133

1.3MP EXIR Bullet vary varifocal Camera

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SHC-4134

دوربین بولت اسپرادو SHC-4134

1.3MP EXIR Bullet vary varifocal Camera

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5530

دوربین بولت ورتینا VHC-5530

5MP Motorized VF EXIR Bullet Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین بولت ورتینا VNC-2130

دوربین بولت ورتینا VNC-2130

1.3M VF IR Bullet Network Camera

تکنولوژی

دسته های محصولات