دوربین مدار بسته ورتینا

Showing 1–6 of 32 results

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-2120

دوربین بولت ورتینا VHC-2120

TURBO HD 720p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-4130

دوربین بولت ورتینا VHC-3130

Turbo HD 720p Outdoor Vari-focal IR Bullet

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3220

دوربین بولت ورتینا VHC-3220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3320

دوربین بولت ورتینا VHC-3320

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-3321

دوربین بولت ورتینا VHC-3321

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet

مقایسه

برند

تکنولوژی