دوربین مدار بسته ورتینا

Showing 10–18 of 32 results

مقایسه
تصویر دوربین بولت ورتینا VHC-4221

دوربین بولت ورتینا VHC-4221

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5220

دوربین بولت ورتینا VHC-5220

FULL HD 1080p EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5230

دوربین بولت ورتینا VHC-5230

FULL HD 1080p Vari-focal IR Bullet Camera

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-5530

دوربین بولت ورتینا VHC-5530

5MP Motorized VF EXIR Bullet Camera

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-6230

دوربین بولت ورتینا VHC-6230

FULL HD 1080p Outdoor Vari-focal EXIR Bullet

مقایسه
دوربین بولت ورتینا VHC-6320

دوربین بولت ورتینا VHC-6320

3MG Outdoor FIX LENS EXIR Bullet