مشاهده همه 12 نتیجه

ضبط مکالمه ۸ خط مدل RU81

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۸خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • نرم افزار تحت شبکه
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۸۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۲عدد کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۸ خط مدل RL81

تماس بگیرید
 •  دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۸خط ، با شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۸۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۲عدد کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۴ خط مدل RU41

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۴خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • نرم افزار تحت شبکه
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۴ خط مدل RL41

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۴خط ، با شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۴۸ خط مدل RL481

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۴۸خط ، با شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۴۸۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۱۲ کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۳۲ خط مدل RL321

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۳۲خط ، با شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 •  ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۲۰۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۸ کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۲ خط مدل RU21

تماس بگیرید
 •  دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۲خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • نرم افزار تحت شبکه
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۱ خط مدل RU11

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۱خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • نرم افزار تحت شبکه
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۱۶ خط مدل RU161

تماس بگیرید
 •  دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۱۶خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 •  ضریب اطمینان بالا
 •  نرم افزار تحت شبکه
 •  نوع اتصال: USB
 •  ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۱۶۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۴عدد کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 •  ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۱۶ خط مدل RL161

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۱۶خط ، با شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۱۶۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۴x8GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۱۲ خط مدل RU121

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۱۲خط
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • نرم افزار تحت شبکه
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • تعداد میکروفن: ۳عدد
 • نوع اتصال: USB
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۸۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۳عدد کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر

ضبط مکالمه ۱۲ خط مدل RL121

تماس بگیرید
 • دستگاه ضبط تماس تلفن و بیسیم ۱۲خط ، با پورت شبکه
 • ضبط مکالمه تلفنی بر روی کارت حافظه و هارد کامپیوتر
 • دارای کالرآیدی
 • ضریب اطمینان بالا
 • نوع اتصال: USB و LAN
 • ظرفیت نامحدود ضبط تماس روی کامپیوتر
 • قابلیت ضبط بیش از ۱۲۰۰ ساعت مکالمه بر روی ۳ عدد کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰
 • ۲ سال ضمانت تعمیر