نمایش یک نتیجه

سه پایه نگهدارنده موبایل 680 Yunteng Mobile Phone Tripod

تماس بگیرید
  • Yunteng Tripod
  • 800 گرم
  • آلومینیوم
  • پن هد
  • از 2 تا 3 کیلوگرم
  • 3 کیلوگرم
  • 138 سانتی‌متر
  • 45 سانتی‌متر
  • گیره ای