مکالمات نرم افزاری نامحدود پانا پیام

1 کالا

  • ثبت مکالمات نرم افزاریثبت مکالمات نرم افزاری
    ( نامحدود) تحت وب و پیشرفته

    ثبت مکالمات نرم افزاری نامحدود پانا پیام

    شروع از : 1,400,000 تومان
    ثبت مکالمات نرم افزاری (نا محدود) تحت وب: کنترل نرم افزار با موبایل و کامپیوتر از دور،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ ، شبکه و … ثبت مکالمات نرم افزاری (نا محدود) نسخه پیشرفته: مانیتورینگ خطوط،تماس از دفتر تلفن ،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ،ایمل گزارشات، شبکه