کارت داخلی سانترال KX-TDA100

Showing all 7 results

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت ۸ پورت داخلی هایپرید

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت ۸ پورت داخلی آنالوگ

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0174

16 پورت داخلی آنالوگ به همراه کالر آیدی

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

۱۶ کانال داخلی آنالوگ همراه با آی دی CSLC16

دسته های محصولات