کارت داخلی سانترال KX-TDA600

Showing all 8 results

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت ۸ پورت داخلی هایپرید

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت ۸ پورت داخلی آنالوگ

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

۱۶ کانال داخلی آنالوگ همراه با آی دی CSLC16

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6175

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6175

16 پورت داخلی آنالوگ با Message

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6178

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA6178

24پورت داخلی آنالوگ با کالر آیدی

دسته های محصولات