کارت داخلی سانترال KX-TDE100

Showing 1–6 of 7 results

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت ۸ پورت داخلی هایپرید

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفن های دیجیتال

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0173

کارت ۸ پورت داخلی آنالوگ

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0174

16 پورت داخلی آنالوگ به همراه کالر آیدی