کارت سانترال KX-TDA200

Showing 1–6 of 40 results

مقایسه
کارت VOIP پاناسونیک KX-TDA0480

کارت VOIP پاناسونیک KX-TDA0480

4 کانال VOIP کارت IPGW

مقایسه
کارت Voip سانترال پاناسونیک KX-TDA0470

کارت Voip سانترال پاناسونیک KX-TDA0470

کارت داخلی IP برای 16 خط داخلی

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0143

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0143

کالر آیدی 8 خط با موزیک پشت خط

مقایسه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0144

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0144

کارت دکت دارای 4 کانال مخصوص آنتن دکت