نمایش یک نتیجه

بسکت و دسته تفنگی میکروفن مرنتز Marantz ZP1 Blimp-style Microphone

تماس بگیرید
  •  Marantz Microphone Windscreen
  • تنظیم نگهدارنده های گان ها به صورت کشوئی تا محدوده 20 سانتیمتری
  • تغییر زاویه دسته تفنگی و فیکس کردن سبدی به اندازه دلخواه
  • قابلیت تعویض گیره ها برای استفاده از گان های به قطرهای مختلف