تنظیمات دوربین

تنظیمات دوربین و بررسی آن

تنظیمات دوربین مشترک و اولیه برای مبتدیان عکاسی

بسیاری از عکاسان مبتدی غالباً تعجب می کنند که از چه تنظیمات دوربین باید استفاده کنند تا با تجهیزات دوربین فعلی خود به بهترین نتیجه ممکن برسند. در حالی که هیچ قانون تنظیم شده ای برای تنظیمات دوربین وجود ندارد … ادامه مطلب

0دیدگاه ها