تنظیمات چاپ در اکسل

پرینت گرفتن از فایل اکسل

آموزش پرینت گرفتن از فایل اکسل

کاربران نرم افزار اکسل پس از ایجاد و تدوین کاربرگ های مربوط به این نرم افزار گاهی نیاز به چاپ این برگه ها خواهند داشت. چاپ برگه های کاری در این نرم افزار ممکن است شامل تمام برگه، قسمتی از … ادامه مطلب

0دیدگاه ها