تکنولوژی دید در شب هوشمند مادون قرمز

Smart IR

تکنولوژی Smart IR چیست؟

تکنولوژی Smart IR چیست؟ چشم انسان برای تشخیص امواج نوری مرئی از میان طبف امواج الکترومغناطیسی طراحی شده است ، اگرچه که ما تنها میتوانیم بخش کوچکی از آن را تشخیص دهیم.امواج مادون قرمز (IR) بین امواج مرئی و امواج مایکرو … ادامه مطلب

0دیدگاه ها