تیریلر بازی Fast And Furious: Crossroads

Fast And Furious: Crossroads

بازی Fast And Furious: Crossroads

در اواخر مراسم The Game Awards 2019 بود که وین دیزل و میشل رودریگز که در این مراسم حاضر بودند ، از بازی Fast And Furious: Crossroads که طرفداران این سری فیلم بسیار محبوب منتظر بسیار منتظرچنین بازی ایی بودند … ادامه مطلب

0دیدگاه ها