حرارت پردازنده

اندازه گیری دمای پردازنده کامپیوتر

روش های اندازه گیری دمای پردازنده کامپیوتر

یکی از پارامتر های مهم در استفاده از کامپیوتر دما یا حرارت سیستم حین کار کردن است. گرمای بیش از حد، می‌تواند بر عملکرد کامپیوتر شما و طول عمر قطعات آن تاثیر گذارد. CPU یک مدار مجتمع داخل کامپیوتر شماست … ادامه مطلب

0دیدگاه ها