قفل کردن فیلم ها در دستگاه های رکوردر

قفل کردن فیلم ها در دستگاه رکوردر

نحوه قفل کردن و نشانه گذاری بر روی فیلم ها در دستگاه های رکوردر

نحوه قفل کردن و نشانه گذاری بر روی فیلم ها در دستگاه های رکوردر به چه صورت میباشد؟ همانطور که میدانید بعد از پر شده هارد در دستگاه رکوردر NVR  یا DVR  دستگاه اقدام به REWRITE ری رایت روی هارد میکند … ادامه مطلب

0دیدگاه ها