نحوه انجام تنظیمات ساعت در دستگاه های رکوردر

تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه رکوردر

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های رکوردر

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های رکوردر به چه صورت میباشد ؟ درصورتی که دستگاه رکوردر NVR  یا  DVR شما به اینترنت متصل باشد قابلیت های بسیار زیادی دارد برای مثال میتوانید از طریق دستگاه ایمیل ارسال … ادامه مطلب

0دیدگاه ها