نسبت طلایی

تعادل ترکیب بندی با نسبت طلایی

تعادل ترکیب بندی با نسبت طلایی

تعادل. این طبیعت انسان است که خواهان تعادل باشد. دستیابی به یک تعادل کامل بین تمام جنبه‌ های زندگی  برای انسان‌ ها بسیار مهم است. تعادل می‌ تواند از نظر بصری جذاب باشد، که به این معنی است که تعادل … ادامه مطلب

0دیدگاه ها