نقد دقیق در عکاسی

نقد دقیق در عکاسی

نقد دقیق در عکاسی از تصاویر خود

به طور کلی ، عکاسان خیلی خوب تصمیم می گیرند که عکس شخص دیگری را چقدر دوست دارند. این کار به خودی خود سخت نیست. اولین واکنش شما به یک عکس، مثبت یا منفی است، و به طور معمول خیلی بعد از … ادامه مطلب

0دیدگاه ها