نور کم

عکاسی در نور کم

عکاسی در نور کم و توضیحات آن

عکاسی با نور کم لزوما فقط عکاسی در شب نیست، همانطور که بسیاری از مردم تصور می‌ کنند. نورهای مختلفی می توانند از منابع مختلف وجود داشته باشند و هر چیزی که کمتر از نور روز در بیرون باشد ، کم … ادامه مطلب

0 نظرات