نوشتن اعداد اعشار در ورد

رفع مشکل برعکس شدن اعداد اعشاری در ورد

آموزش رفع مشکل برعکس شدن اعداد اعشاری در ورد

همانطور که احتمالا می دانید نرم افزار مایکروسافت ورد ، بهترین نرم افزار واژه پرداز و مناسب برای تایپ متون می باشد. در برخی موارد نیاز دارید تا در متن مورد نظر خود اعداد اعشاری وارد کنید اما با بهم … ادامه مطلب

0دیدگاه ها