‌نورپردازی

نورپردازی در عکس

نورپردازی در عکاسی چگونه صورت می گیرد؟

این دیدگاه که نورپردازی در عکاسی صرفا برای روشن کردن سوژه ها به کار می رود، کاملا غلط است. این مفهوم در واقع برای تاکید بر جزئیات سوژه است. این جزئیات شامل سطح سوژه، شکل و جنس آن می باشد.‌ … ادامه مطلب

0 نظرات