DVR چند روز ذخیره رسانی می کند؟

DVR یا NVR چند روز ذخیره سازی می کند؟

DVR یا NVR چند روز ذخیره سازی می کند؟

دستگاه DVR یا NVR چند روز ذخیره سازی می کند؟ مقدار زمانی که یک دستگاه ضبط تصاویر می تواند ذخیره سازی یا رکورد کند، وابسته به چند متغیر است. که عبارتند از: درایو حالت ضبط کیفیت ضبط فرِیم ریت سایز … ادامه مطلب

0 نظرات