visor camera

View Finder

منظره یاب در عکاسی چه وسیله ای است؟

در علم و هنر عکاسی، برخی وسایل و تجهیزات چه روی خود دوربین باشد و چه جداگانه خربداری شود، کمک بسیار زیادی به ما خواهد کرد. این وسایل و تجهیزات می توانند ما را در خلق آثار زیبا و جذاب … ادامه مطلب

0 نظرات