کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204

کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204KX-TVM204


  • کارت صندوق صوتی با ظرفیت ۴ پورت
  • قابل استفاده به عنوان کارت افزایش تعداد کانال های همزمانی دستگاه پاناسونیک مدل KX-TVM200
  • افزایش ۴ کانال ارتباط همزمان
  • قابلیت نصب حداکثر ۶ کارت بر روی مرکز KX-TVM200
  • قابل کارکرد بر روی خطوط داخلی دیجیتال

KX-TVM204 4 Port Expansion Card
  • کارت صندوق صوتی با ظرفیت ۴ پورت
  • قابل استفاده به عنوان کارت افزایش تعداد کانال های همزمانی دستگاه پاناسونیک مدل KX-TVM200
  • افزایش ۴ کانال ارتباط همزمان
  • قابلیت نصب حداکثر ۶ کارت بر روی مرکز KX-TVM200
  • قابل کارکرد بر روی خطوط داخلی دیجیتال