تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-F1 2019 Anniversary Edition
  • ژانر: ورزشی – مسابقه ای
  • مناسب برای رده سنی: بالاتر از ۳ سال
  • حالت: تک و یا چند نفره
  • ریجن: ۲
  • سازگار: با PS4
  • سازنده: Codemasters