تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To Win

بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲ Cars 3: Driven To WinCars 3: Driven To Win


  • بازی Cars 3: Driven To Win-R2
  • ژانر: ماجراجویی – مسابقه ای
  • مناسب برای رده سنی: برای ۳ سال به بالا
  • حالت: تک و یا چندین نفره
  • ریجن: ۲
  • سازگار: با PS4
  • سازنده: Warner Bros