تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821KX-TG6821


تلفن بی سیم پاناسونیک
  • دارای تکنولوژی فرکانس  i 1.9 GHzگیگاهرتز
  • سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۳۰ دقیقه ای
  • بلندگوی دیجیتال روی گوشی
  • نمایشگر بزرگ برای سهولت آسان روی گوشی
  • ۱۰۰ حافظه نام و شماره تلفن
  • زنگ پلیفونیک ۳۰ ملودی / ۱۰ آنگ روی گوشی
  • ساعت زنگدار پیشرفته
  • قفل صفحه کلید