تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
  • داراي تکنولوژی فرکانس  i 2.4 GHzگیگاهرتز
  •  قابلیت استفاده با ۲ گوشی
  • سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال  ۱۸ دقیقه ای
  • امکان استفاده پایه در صورت نبودن برق
  •  برقراری کنفرانس ۳ نفره
  • بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه (پایه / گوشی )
  • ۱۰۰ حافظه نام و شماره تلفن
  • نشانگر نورانی روی گوشی