تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1611KX-TG1611

Panasonic

تلفن بی سیم پاناسونیک
  •  سازگاری با سیستم مزاحم یاب
  • ساعت با زنگ هشدار پیشرفته
  • حالت شب
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن
  • تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده