تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition
تصویر دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown's Battleground Edition

دسته ایکس باکس وان Xbox One Controller Playerunkown’s Battleground EditionXbox One Controller Playerunkown's Battleground


  • سازگاری با ایکس باکس وان، ایکس باکس وان اس و ویندوز ۱۰
  • دارای پورت Micro Usb, 3.5mm Headset Jack
  • فرم نرم‌تر کنترلر
  • تجربه استفاده از کنترلر ایکس باکس وان روی کامپیوتر، آن هم بدون سیم