تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
تصویر بازی پلی استیشن ۴ ریجن ۲-Just Dance 2020
  • بازی رقص Just Dance 2020
  • ژانر: رقص
  • مناسب برای رده سنی: تمامی سنین
  • حالت: تک و یا چندین نفره
  • ریجن: ۲
  • سازگار: با PS4
  • سازنده: UBISOFT