کابل شبکه NWPC-C5EUS
کابل شبکه NWPC-C5EUS
کابل شبکه NWPC-C5EUS
کابل شبکه NWPC-C5EUS

کابل شبکه NWPC-C5EUS


 

 • نوع کابل: کابل به هم پيچيده شده بدون شيلد (UTP)
 • پشتیبانی از 350MHz
 • ۴ زوج کابل به هم پيچيده شده بدون شيلد (UTP)
 • رنگ روکش کابل شبکه NWPC-C6US خاکستری و تمام رنگ  CMYK
 • دارای سیم کشی
 • داراي روکش پي وي سي و عايق کارى -40℃~80℃  PVC ترکیب (CMI-80S)

 

(Shield&foiled twisted pair (SFTP

 

 • نوع کابل: کابل به هم پيچيده شده بدون شيلد (UTP)
 • پشتیبانی از 350MHz
 • ۴ زوج کابل به هم پيچيده شده بدون شيلد (UTP)
 • رنگ روکش کابل شبکه NWPC-C6US خاکستری و تمام رنگ  CMYK
 • دارای سیم کشی
 • داراي روکش پي وي سي و عايق کارى -40℃~80℃  PVC ترکیب (CMI-80S)